Arkiv - om kursene og oversikt over tidligere kurs

Formålet med kursene er å få kjennskap til flere danseformer, og forskjellige måter å bevege seg på, som er særegne for den enkelte dansetradisjon. Det å kunne danse flere ulike danseformer, gir bredde og kan gi bedre forståelse: "Som globalt fenomen kan dans forene og bygge broer. Både dansebevegelser og det de symboliserer er ofte felles for mennesker over store områder. Dans forteller derfor også om kulturkontakter i fjern fortid – og kan danne grunnlag for nye.” (Mona Stang, ”Dans som forener”).

Oversikt over tidligere kurs: