Familiedans for barn 2 – 4 år med foreldre

med Silje Risdal Liahagen

    Kl 1615-1700 kvar måndag i Dramarommet , Steinerskolen, Nesodden

Song, Dans, Drama, Leik og Regler i folketradisjonen. Påmelding

Små barn har en spesiell evne til å fange opp og herme etter og lyd og bevegelse. Det å ha jevnlig nærkontakt med musikk og dans gir barna en mulighet til å vokse opp som “musiske” mennesker. Sang, musikk og bevegelse åpner opp for en mangfoldig kommunikasjon mellom voksne og barn på mange ulike nivåer. Gjennom å delta på musikk- og dansegruppe med barna får foreldrene et stort repertoar av sanger, danser, leker og regler å øse av i ulike situasjoner i hverdagen. Det å danse og synge sammen med andre barn og foreldre gir en ”glad” og god stemning både i kropp og sjel. De små barna opplever med hele seg – med alle sanser åpne. For oss voksne gir det en ekstra dimensjon å få mulighet til å oppleve barnas sanselige tilstedeværelse i musikken, dansen og bevegelsene. Vi blir oppmerksomme på lekenheten, musikaliteten og utforskertrangen som barna naturlig har med seg inn i verden. Gjennom å ha blikk for barnas spesielle tilstedeværelse, deres umiddelbarhet og sanselighet kan vi voksne bli inspirert til å kontakte vår egen musikalitet og kreativitet. Ved å delta på musikkgruppe sammen med barna får foreldrene erfaring med gamle og nye folkelige musikk- og dansetradisjoner. På denne måten får familien et stort repertoar av sanger, danser, leker og regler å øse av i ulike situasjoner i hverdagen. Innimellom blir det små konserter med instruktøren og/eller gjestende musikere.

På gruppene blir det lek og improvisasjon, med utgangspunkt i kommunikasjonen med barna. Vi fokuserer på lekenheten, musikaliteten og utforskertrangen som barna naturlig har med seg inn i verden. Gjennom å ha blikk for barnas spesielle tilstedeværelse, deres umiddelbarhet og sanselighet kan vi voksne bli inspirert til å kontakte vår egen musikalitet, kreativitet og tilstedeværelse.